Zvýšení efektivity výuky

Příjemce dotace: EDUCAnet SOŠ Pardubice, s.r.o.

Předmět dodávky: Vzdělávání pedagogů v klíčových aktivitách VII/1 - Zlepšování sociálního klimatu ve škole, vytváření otevřeného a podporujícího školního prostředí, a VIII/1 - Podpora kvality výuky ve třídě, externí mentoring.

Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků

Příjemce dotace: EDUCAnet SOŠ Pardubice, s.r.o.

Předmět dodávky: Klíčová aktivita 1 - příprava pedagogů a prostředí pro realizaci inovované výuky.

Vzdělávání zaměstnanců - rozumná investice

Příjemce dotace: Industry EU, s.r.o.

Předmět dodávky: Vzdělávání pracovníků v klíčových aktivitách 03 - Vzdělávání pracovníků obchodu a marketingu a 05 - Vzdělávání managementu.

Multimediální tvorba

Příjemce dotace: EDUCAnet SOŠ Pardubice, s.r.o.

Předmět dodávky: Školení pedagogů pro práci se softwarem umožňujícím tvorbu multimediálních výstupů (podkastů) a workshop.

Každý máme šanci

Příjemce dotace: Základní škola Hrochův Týnec, okres Chrudim

Předmět dodávky: Trénink komunikace pro učitele - umění prezentace, jednání se žáky a rodiči, konfliktní a krizové situace.

Magazín ELiEN

Ilona Štorová

Age management zvyšuje efektivitu pracovníků

Vladimír Tuka

Koučink je to nejlepší pro talentované vůdce

Jan Vyhnálek

Rozdíly v české a italské povaze se projevují i ve firmách

Milan Hubáček

O japonské disciplíně, působení CBP a možnostech podnikání v Japonsku

Karel Černý

Síla pramenící z pokory - pro mladé a silné, staré i nemohoucí.

…Možnost vložit html ručně…